Ladataan tietoja
   Kieli / Language
Hae yhteystiedot yrityksen, toimialan, paikkakunnan, henkilön tai päättäjän perusteella
Yritys Toimiala
Esim. Yritys Ab Oy
Henkilö
Syötä henkilön nimi tähän
HAE
Paikkakunta
Esim. Helsinki
Hakusana
Esim. hakusana
Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä

Yritystiedustelu.com
Talent CC Oy
PL 164
70101 KUOPIO

Rekisterin nimi

Yritystiedustelu.com - verkkopalvelun yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää yhteystietopalvelua. Rekisterin tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteiden hallintaan, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös rekisterin ylläpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä säilytetään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- asiakkaan tai käyttäjän nimi, osoite, y-tunnus, ammatti, organisaatio
- matkapuhelin-, puhelin- ja fax-numero
- sähköpostiosoite
- lupatiedot ja kiellot
- tunnistamis- ja käyttötiedot
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
- asiakkuuteen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Yritystiedustelu.com voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös viranomaisille.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole nimenomaisesti kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Yritystiedustelu.com / Rekisteri
PL 164
70101 Kuopio
Palvelut     |     Info     |     Tilaa     |     Rekisteriseloste     |     Yhteystiedot     |     Hallintasivu     |     Käyttöehdot
Yritystiedustelu.fi asiakaspalvelu 030-105 103 (Arkisin klo 10:00 - 14:00)